Spectra 2021

Fjolåret innebar många prövningar för alla och envar. I och med spridningen av Covid-19 och riskerna kopplade till detta, valde kören att träffas på distans (via Google Meets) under höstterminen -20. Under vårterminen fortsätter vi på samma spår. För att utvecklas så mycket som möjligt som kör och individuella sångare, Read more…